cctv5直播男篮球赛

“大熊猫?添福”理财富品2021年1月29日净值陈述
尊敬的投资者:
       cctv5在线直播篮球赛视频商业银行“大熊猫•添福”系列理财富品净值陈述如下:

产物名称 日期 产物单位净值(元)
cctv5在线直播篮球赛视频商业银行“大熊猫•添福”
2020年第5期理财富品
2021年1月29日 1.00705205
cctv5在线直播篮球赛视频商业银行“大熊猫•添福”
2020年第6期理财富品
2021年1月29日 1.00211221
 
 
                                                                                                   cctv5在线直播篮球赛视频商业银行
                                                                                                   2021年1月29日